Formació en àrees específiques

Entenem la formació continuada com una forma de créixer i per aquest motiu —gràcies al nostre bagatge professional i experiència, oferim càpsules de formació dissenyades ad hoc per a entitats culturals i companyies d’arts escèniques professionals que necessiten conèixer, desenvolupar i/ o aprofundir en algun aspecte específic de la seva ruta artística.

Acompanyament a fires

Sempre duem a terme una anàlisi acurada i exhaustiva dels programadors que assisteixen a les fires professionals per mesurar l’impacte de la inversió tant de l’equip gestor com dels recursos a emprar, i el retorn professional que s’obté a curt i mig termini.

Assessorament professional

Assessorem personalment en els aspectes bàsics del funcionament de les companyies, com ara la preparació del dossier pedagògic, la presentació a una fira comercial, com dirigir-se a un programador quan es vol vendre un espectacle, què cal fer per sol·licitar un ajut econòmic o buscar possibles co-produccions, quin és el circuit que cal seguir per vendre un espectacle, com es fa una factura, etcètera.

Subvencions i consultories

Mitjançant un assessorament individualitzat i específic, oferim el servei de gestió i justificació de subvencions per a companyies i espais orientats a les arts escèniques a nivell català.
Recentment hem incorporat el servei de consultoria cultural estratègica dirigida a entitats i empreses del sector cultural, amb l’objectiu d’ajudar en el replantejament dels processos organitzatius, la promoció de la innovació en la gestió, generar nous recursos i/ o optimitzar els ja existents, plantejar nous plans estratègics —o redefinir els objectius marcats, i facilitar la millora de la competitivitat, entre altres.

Representació de companyies

Treballem a fires i festivals estratègics per a la contractació d’espectacles, com també eines del mercat actual, professionalitzant tots els processos de venda i facilitant el treball intern de gestió en tot el procés tant de venda com de producció.

Ens agrada seguir un procés de venda molt cuidat, transparent, amb un tracte personal proper, sincer i realista.