Formació en àrees específiques

Entenem la formació continuada com una forma de créixer i per aquest motiu —gràcies al nostre bagatge professional i experiència, oferim càpsules de formació dissenyades ad hoc per a entitats culturals i companyies d’arts escèniques professionals que necessiten conèixer, desenvolupar i/ o aprofundir en algun aspecte específic de la seva ruta artística.cheap estrace

Acompanyament a fires

Sempre duem a terme una anàlisi acurada i exhaustiva dels programadors que assisteixen a les fires professionals per mesurar l’impacte de la inversió tant de l’equip gestor com dels recursos a emprar, i el retorn professional que s’obté a curt i mig termini.easy buy drugs

Assessorament professional

Assessorem personalment en els aspectes bàsics del funcionament de les companyies, i mirem la millor estratègia a seguir en cada cas.

Representació de companyies

Treballem a fires i festivals estratègics per a la contractació d’espectacles, com també eines del mercat actual, professionalitzant tots els processos de venda i facilitant el treball intern de gestió en tot el procés tant de venda com de producció.
buy estrace online
Ens agrada seguir un procés de venda molt cuidat, transparent, amb un tracte personal proper, sincer i realista.