Formació en àrees específiques

Entenem la formació continuada com una forma de créixer i per aquest motiu —gràcies al nostre bagatge professional i experiència, oferim càpsules de formació dissenyades ad hoc per a entitats culturals i companyies d’arts escèniques professionals que necessiten conèixer, desenvolupar i/ o aprofundir en algun aspecte específic de la seva ruta artística.

Companyies & espectacles

Actualment, les companyies amb què treballa La Maleta dels espectacles centren els seus espectacles en tots els públics sempre des del respecte i la responsabilitat de divertir, donar entreteniment de qualitat i, alhora, ajudar en el creixement personal cultural del públic. Les cies. Peus de porc i la Companyia B fan espectacles de titelles, la cia. Hotel iocandi, Dudu & Cia., Amer i Àfrica Circ Cia. i BotProject fan circ, i les cies. El pájaro carpintero i la cia. Peus de porc ofereixen instal·lacions de jocs i entresorts.

Subvencions i consultories

Mitjançant un assessorament individualitzat i específic, oferim el servei de gestió i justificació de subvencions per a companyies i espais orientats a les arts escèniques a nivell català.
Recentment hem incorporat el servei de consultoria cultural estratègica dirigida a entitats i empreses del sector cultural, amb l’objectiu d’ajudar en el replantejament dels processos organitzatius, la promoció de la innovació en la gestió, generar nous recursos i/ o optimitzar els ja existents, plantejar nous plans estratègics —o redefinir els objectius marcats, i facilitar la millora de la competitivitat, entre altres.