Formació en àrees específiques

Entenem la formació continuada com una forma de créixer i per aquest motiu —gràcies al nostre bagatge professional i experiència, oferim càpsules de formació dissenyades ad hoc per a entitats culturals i companyies d’arts escèniques professionals que necessiten conèixer, desenvolupar i/ o aprofundir en algun aspecte específic de la seva ruta artística.

Companyies & espectacles

Escoltem les necessitats dels professionals i mirem la millor manera d’atendre-les amb empatia i criteri.
Actualment, les companyies amb què treballa La Maleta dels espectacles centren els seus espectacles en tots els públics sempre des del respecte i la responsabilitat de divertir, donar entreteniment de qualitat i, alhora, ajudar en el creixement personal cultural del públic.

Acompanyament a fires

Sempre duem a terme una anàlisi acurada i exhaustiva dels programadors que assisteixen a les fires professionals per mesurar l’impacte de la inversió tant de l’equip gestor com dels recursos a emprar, i el retorn professional que s’obté a curt i mig termini.

Assessorament professional

Assessorem personalment en els aspectes bàsics del funcionament de les companyies, i mirem la millor estratègia a seguir en cada cas.